SSTS

Klubbtidningen - Tibetansk Spaniel Nytt

 

Tidningen

Tibetansk Spaniel Nytt trycks i färg och kommer ut med tre nummer per år (april, augusti, december).

Berättelser, manus, foton och annonser kan skickas på e-post till tibbenytt@gmail.com

Sista manusdag är 10 mars, 10 juli och 10 november.

Redaktionen ser gärna att material kommer in fortlöpande då det tar sin tid att sätta ihop tidningen.

Har du förslag på något eller någon du vill vi skall skriva om, sänd gärna in förslag till tibbenytt@gmail.com

Kan du inte sända in material eller foton digitalt, kan du skicka det till:
Hanna Majehag, Floragatan 5B, 641 33 Katrineholm. (Ny adress fr 2/11-16: Västergårdsvägen 30, 641 61 Valla Katrineholm).

Bifoga frankerat svarsbrev med din adress på så kan vi sända dig foton tillbaka.

Redaktionen förbehåller sig rätten att korta ned eller ta bort eventuellt stötande material.
Du ansvarar själv för att riktighet i sak och innehåll.

Ansvarig utgivare: Helena Kvarnström  issn: 1103-6141


ANNONSER

Helsida inklusive foto 350 kr (900 kr per år)

Halvsida inklusive foto 200 kr (500 kr per år)

Kommersiell helsida inklusive foto 700 kr (1800 kr per år)

Kommersiell halvsida inklusive foto 400 kr (1000 kr per år)

Mängdrabatten gäller för färdiga annonser samma storlek  (innehåll kan variera) i tre utgåvor av tidningen.

Annonserna måste vara oss tillhanda: 10. februari, 10. juni och 10. oktober.

Annonskostnader faktureras efter det att tidningen är tryckt och distribuerad. Vid utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med 20 % per år och påminnelseavgift 50 kronor.

Tillbaka till Medlemskap