SSTS

Valberedning

 

 

 

               Sammankallande
Sussie Lindelius Tel. 070-5980548
E-post: sussie.lindelius@gmail.com

 

               

 

Karin Zetterström Tel. 073-8168143
E-post: karin.zetterström@spray.se

 

 

                 

Arne Eriksson Tel. 070-7558285
E-post: arne.e.eriksson@telia.com

 

Tillbaka till Kontakt  Tillbaka till Om SSTS