SSTS

SSTS Lokalavdelning Öst inbjuder till officiell utställning i

Stockholms Hundsportcentrum

Runsavägen 10, Upplands Väsby

i samverkan med övriga tibetanska raser

lördagen den 29 september 2018

Domare  Hans Almgren

 

Anmälningstiden går ut 2018-09-04

 

Medlemskap i SSTS eller motsvarande specialklubb i utlandet erfordras.

Anmälan från utländska utställare måste även innehålla kopia på stamtavlan / registreringsbeviset.

 

Anmälan görs på SSTS anmälningsblankett som kan skrivas ut från

www.tibetanskspaniel.com/utställningar

Alternativt första sidan från SKK:s gamla 3-sidiga blankett

Anmälan skickas till                     Agneta Reis, Kvilundavägen 31, 761 75 Norrtälje

eller via e-post till  agneta.reis@kvilunda.se med kompletta uppgifter, även hundens färg.

Ev frågor e-post som ovan eller tel 0176 23 71 60

Anmälningsavgiften sätts in på SSTS La Östs plusgiro 834 01 13 – 3.

Obs! på betalningsavin skriv vem som äger hunden/hundarna.

Betalning senast 18 08 28                                        Betalning  därefter och t o m 18 09 04  

Valpar 4-6, 6-9 mån                    200:-                                                250:-

 

Hundar i officiell klass

Juniorklass  9-18mån                 350:-                                                400:-

Unghundsklass 15-24mån         350:-                                                400:-

Öppen klass fr 15mån                350:-                                                400:-

Championklass                           350:-                                                400:-

 

Veteranklass fr 8 år                    200:-                                                250:-

                         
Rabatter:

För hundar som anmäles i officiell klass med samma ägare gäller halv

anmäln.avgift fr o m tredje hund vid betalning senast 2018 08 28

 

Utländska utställare + 60:- för plusgiroavgift om inte betalning sker med

BIC/SWIFT-adress:

NDEASESS och IBANnr SE39 9500 0099 6034 8340 1133

Check mottages ej.

 

Servering finns på plats!

Tillbaka till Utställningar 2018