SSTS

RD - Renal dysplasi (tidigare kallad PNP).

SSTS publicerar nedanstående listor som ett led i arbetet med att bekämpa sjukdomen genom att ge uppfödare och ägare av Tibetansk spaniel en överskådlig bild av sjukdomens spridning och omfattning.

Kända RD-fall 1982 - 2004 samt information om sjukdomen.  
OBS! Utdraget ur RAS om RD är gammalt och kommer att tas bort inom kort. Det nya hittar du HÄR.

Finska tibbeklubbens lista över RD-fall och deras föräldrar.

Kopierat från SLU

Renal dysplasi definieras som en onormal utveckling av njurvävnaden. Sjukdomen är dödlig och de flesta hundar insjuknar och avlider mellan 4 månader och 2 års ålder.

I enstaka fall kan hunden leva längre men då kan den t.ex. ha en fungerande njure. Hos en frisk valp är njurarna färdigutvecklade vid ca 8 veckors ålder. Hos en valp med renal dysplasi förblir njurarna underutvecklade, vilket orsakar inflammation och bildandet av stel fibrös vävnad. Detta leder så småningom till njursvikt.

De kliniska symtomen uppkommer när mer än 75 % av njurvävnaden är skadad och liknar symtomen hos andra njursjukdomar som t.ex. ökad törst och urinering, aptitlöshet, och avmagring. Vid ultraljudsundersökning på en sjuk hund ses ofta att njurarna är små och ojämna. I blodet är koncentrationen av urea och kreatinin förhöjda på grund av att njuren inte renar avfallsprodukter som den ska.

Eftersom de kliniska symtomen för renal dysplasi inte går att särskilja från andra njurproblem innebär det att diagnosen bara kan fastställas genom analys av ett vävnadsprov från njuren.

Kopierat från SKK

Det kan finnas olika orsaker till renal dysplasi, men i de fall sjukdomen drabbar många hundar inom en ras och hundar som är släkt med varandra, kan man dra slutsatsen att det sannolikt är en genetisk förändring som ligger bakom. Arvsgången har inte kunnat fastställas men eftersom sjukdomen är allvarlig kan följande rekommendation tillämpas i avelsarbetet: Den affekterade individen är självfallet inte aktuell för avel. Båda föräldradjuren till den affekterade individen nedärver sannolikt en ökad risk för att utveckla njursjukdomen och ska därför fortsättningsvis inte heller användas i avel.

Ett forskningsprojekt avseende renal dysplasi pågår för närvarande vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

De tre senaste kända RD-fallen:

2018
SE58905/2015 Fläderlyckans Ålga, född 2015-10-25. 

SE58905/2015
Fläderlyckans Ålga
SE51112/1210
C.I.B. NORD UCH SE V-14 SE V-15 VDH CH
Gamla Herrgården Mozart
S20157/2003
INT UCH NO UCH NORD JV-03 NORD UCH
P'Zazz Time Out
S40108/2002
FI UCH SE UCH
Váhán Modrá Pisnicka
S10677/2002
Zik-Zak's Sa-Ma-Ntha
S28524/2008
C.I.B. NORD UCH
Tjo-Nins Minerva
S22333/2004
DK UCH INT UCH NO UCH SE UCH
Landboskogens Black Jack
S27778/2005
Sagaland's Zelda
S12805/2009
Mic Mac Look Twice She's Nice
N00500/06
AZ CH DK UCH INT UCH MD CH NO UCH
Mango's Kenzo
N02008/03
NO UCH SE UCH
Mango's To-To
S50115/2002
Bio-Bios Cup Of Tea
S62982/2006
Mic Mac Klarissa
S26199/2006
SE UCH US CH
Shenanwood It's All About Me
S57073/2004
Mic Mac Klara Färdiga Gå

 

2015
SE42058/2011 Rövardotterns Eros, född 2011-05-27.

SE42058/2011
Rövardotterns Eros
S49988/2006
SE UCH
Tjo-Nins Dionysos
S22333/2004
DK UCH INT UCH NO UCH SE UCH
Landboskogens Black Jack 
S59150/2002
Strömkarlens Lakrits
S55368/98
NORD UCH
Camu-Li's Tequila-Sunrise
S27778/2005
Sagaland's Zelda
N11009/00
INT UCH NORD UCH
Sagaland's Simba
S21716/2002
DK UCH NO UCH SE UCH
Camu-Li's Cherry-Blossom
S28518/2008
Rövardotterns Samba 
S55031/2006
Nalinas Kachgogu
S53808/2005
SE UCH
Nalinas Peleus
S55344/2003
Follow Nalinas Kiri Te Kanawa 
S55889/2006
Macontas Rani
S24742/2003
Macontas Duttan-Dej-Du
S55645/2004
Strömkarlens Fragancia

 

2013
SE12367/2006 Twist'n Shout Mark Twain, född 2005-12-12.

S12367/2006
Twist'n Shout Mark Twain
S55706/98
INT UCH NORD UCH SE V-99
Camu-Li's Humphrey-Bogart
S15404/90
FI UCH INT UCH NORD UCH SE V-93-95-96
Bio-Bios Ivanhoe
SF5340/87
SE UCH
Karika Of Zlazano
S24982/89
FI UCH SE UCH
Of Zlazano Ka-Da-Ka
S65372/91
SE UCH
Oljo-Berget's Cinde-Rella
S24099/90
SE UCH
Zollis Lill-Tjabo
S17870/88
Corellas Colibri
S13206/2003
Lady Ninjas Isn't She Lovely
S47306/98
FI UCH INT UCH NORD UCH SE V-93-95-96
Body Rocks Blood Rock          
S37212/97
DK UCH SE UCH
Body Rocks Robert Palmer
S32903/94
Body Rocks Call Me Wild
S40405/97
Body Rocks Santana
S11154/92
NORD UCH
Body Rocks Neil Young
S67780/91
Body Rocks Miriam Makeba

 

 

Tillbaka till Avel & Hälsa