SSTS

Angående gentesten för PRA3 på Tibetansk spaniel.

Med anledning av att SKK nu har godkänt PRA3-provet för registrering i de undersökta hundarnas
stamböcker, under förutsättning att proven är vederbörligen tagna, publicerar härmed SSTS
protokollsutdraget från SKK:s AK:s möte 2015-12-09. Protokollet är justerat och därmed offentligt.

SSTS styrelse kommer att hålla kontakt med SKK för vidare utredning om hur registrering av 
PRA3-resultaten skall ske samt vilka underlag som måste till för att allting skall fungera. Så fort SSTS
fått information från SKK om detta, kommer klubben utan dröjsmål informera detta via hemsidan. 
Vi ser fram emot att vi snabbt kan få PRA3-resultaten registrerade i hundarnas stamböcker, men vet i 
nuläget inte exakt hur detta skall gå till.

Då detta blir en ändring i rutinen för hälsoprogrammet mot PRA i rasen, har SKK:s AK:s Helena Skarp
formulerat en förklaring som också publiceras, detta som en förklaring från SKK till beslutet att
godkänna gentesten för PRA3 inom rasen Tibetansk spaniel.

Styrelsen och SKK är tydliga med att PRA3-testen inte täcker all PRA inom rasen och man måste
även i fortsättningsvis ögonlysa inom 1 år vid avel. PRA3-testen är frivillig och inte obligatorisk. Dock
rekommenderar SSTS att låta gentesta avelsdjuren då målsättningen är att så småningom eliminera
PRA3 ur rasen.

För SSTS styrelse

Eva Engvall, Ledamot.


Nedan finner ni länkarna till de dokument som anges i texten: